сила

сила
-и, ж.
1) Здатність живих істот напруженням м'язів робити фізичні рухи, виконувати різні дії; фізична енергія людини, тварини. || перев. мн. Фізична здатність або можливість робити, здійснювати що-небудь. || Фізичний вплив, насильство. || Життєва енергія, життєдайність кого-, чого-небудь.
••

З оста́нніх сил — з найбільшим напруженням, докладаючи неймовірних зусиль.

З усі́х сил — з максимальним напруженням, інтенсивністю.

Че́рез си́лу — а) з великим зусиллям; б) примушуючи себе.

2) Здатність людини до духовної діяльності, до вияву своїх розумових або душевних властивостей (волі, розуму, характеру і т. ін.). || Душевне піднесення. || перев. мн. Сукупність фізичної, духовної й розумової енергії людини, необхідної для здійснення якоїсь дії, вчинку і т. ін. || Спроможність, можливість робити що-небудь, діяти. Докладати сил.
••

Не під си́лу кому — а) абсолютно, зовсім неможливо або важко; б) нестерпно; в) непосильний, надсильний; г) бракує вміння, здібностей і т. ін.; хтось не може охопити або осягнути якоїсь справи; ґ) не вистачає фізичних сил.

Ні за я́ку си́лу — нізащо.

Під си́лу кому — відповідно до фізичних, духовних і т. ін. можливостей кого-небудь.

Що [є́ (було́ і т. ін.)] си́ли — з максимальним напруженням, найбільшою інтенсивністю.

3) Енергія, що діє на матеріальні тіла. || тільки одн. Міра механічної взаємодії між тілами. Сила тяжіння.
4) Могутність, влада, авторитет. || Право розпоряджатися на свій розсуд. || Здатність впливати, діяти на кого-, що-небудь, справляти враження на когось. || Той або те, що відіграє вирішальну, головну роль у чому-небудь.
••

Ринко́ві си́ли — умови, які впливають на попит і пропозицію на вільному ринку та визначають як ціни, так і поведінку продавців і покупців, кредиторів і позичальників.

Ма́ти си́лу — а) (з інфін.) могти, бути спроможним; б) мати вплив, владу, авторитет де-небудь; в) (над ким – чим) впливати на кого-, що-небудь, тримати в залежності когось, щось; г) бути дійсним, чинним.

5) Чинність, дієвість. || Фінансова дієвість (цінних паперів, грошей).
6) Глибина, значущість (розумових або душевних властивостей, переживань, вражень).
••

Електроруші́йна си́ла — скалярна величина, яка характеризує здатність стороннього поля та індукованого електричного поля викликати електричний струм.

Магніторуші́йна си́ла — скалярна величина, що визначається як лінійний інтеграл напруженості магнітного поля уздовж даного замкненого контура.

Си́ла електри́чного стру́му — величина, що чисельно дорівнює кількості електрики, яка проходить за одну секунду через поперечний переріз провідника.

Си́ла зву́ку — величина енергії, що переноситься звуковими хвилями через одиницю поверхні за одиницю часу.

Си́ла іне́рції — міра діяння прискорюваного тіла на те тіло, що прискорює його.

Си́ла сві́тла — величина світлового потоку, віднесеного до одиниці тілесного кута, де поширюється потік.

Си́ла притяга́ння — сила, з якою тіла притягаються одне до одного; в класичній механіці залежить від мас цих тіл і віддалі між ними.

7) розм. Найсуттєвіше, головне; сутність.
8) Джерело діяльності, спонукання, могутності, впливу. || перев. мн. Стихійні джерела енергії.
9) перев. мн. Озброєні війська. Збройні сили.
10) перев. мн. Люди, що належать до якого-небудь виробничого колективу, до однієї професії; люди, зайняті якоюсь спорідненою працею, діяльністю. Продуктивні сили.
••

Робо́ча си́ла — а) праця, енергія, спрямовані на створення, виробництво чого-небудь; б) робітники.

11) перев. мн. Частина суспільства або суспільна група, що характеризується певними ознаками або спрямованістю у своїй діяльності, своїх намірах.
12) тільки одн., розм. Велика кількість, безліч, дуже багато. || у знач. присудк. сл.
••

Від (од) си́ли — щонайбільше.

Збира́тися з си́лами — а) нагромаджувати в собі сили; відпочиваючи, відновлювати свої сили; б) переборюючи, перемагаючи в собі страх, боязкість, непевність і т. ін., зважуватися на що-небудь.

Свої́ми (вла́сними) си́лами — без чиєї-небудь допомоги, самостійно.

13) фіз. Векторна величина, що надає тілу з певною масою прискорення внаслідок взаємодії з іншими тілами або полем.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Синонимы:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "сила" в других словарях:

 • сила́ч — силач, а, ом …   Русское словесное ударение

 • СИЛА — жен. источник, начало, основная (неведомая) причина всякого действия, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественой перемены в пространстве, или: начало изменяемости мировых явлений, Хомяков. Тяготенье основная сила природы. Сила есть… …   Толковый словарь Даля

 • СИЛА — силы, ж. 1. Способность живых существ производить физические действие, энергия, порождаемая способностью управлять движениями мышц. «Какой то муравей был силы непомерной…» Крылов. «Пригожеством, ростом и силой ты ровни в селе не имел.» Некрасов.… …   Толковый словарь Ушакова

 • СИЛА — векторная величина мера механического воздействия на тело со стороны др. тел, а также интенсивности др. физ. процессов и полей. Силы бывают различными: (1) С. Ампёра сила, с которой (см.) действует на проводник с током; направление вектора силы… …   Большая политехническая энциклопедия

 • сила — (2) 1. Войско, воинство: Бишася день, бишася другыи; третьяго дни къ полуднію падоша стязи Игоревы. ...Уже бо, братіе, невеселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. 18 19. Александръ же убоявся, большюю силу скуплѣваше: 10 тысящь оружникъ …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • Сила — ы, муж. Стар. редк.Отч.: Силич, Силична.Производные: Силка; Силаша.Происхождение: (Предположительно от лат. Sila Сила (лес в южной Италии))Именины: 17 янв., 8 апр., 12 авг. Словарь личных имён. Сила Вариант имени Силван. 17 (4) января – апостол… …   Словарь личных имен

 • СИЛА — в физическом смысле способность изменять форму материальных масс, вызывать их движение, менять направление и скорость движения или приводить тело в состояние покоя. «Живая» сила (редко употребляемое теперь выражение), или действующая сила, – сила …   Философская энциклопедия

 • СИЛА — (Force) причина, сообщающая телу ускорение, т. е. заставляющая тело выйти из состояния покоя или изменяющая скорость или направление его движения. Механика совершенно отвлекается от физической природы этой причины; сила притяжения земли, сила… …   Морской словарь

 • сила — Крепость, мощь, держава, власть, вес. Поддерживайте дисциплину железной рукой. Прот. слабость Ср. . См. авторитет, власть, достоинство, значение, причина, суть быть в силах, взять силой, в силу, в силу того, что, выбиваться из сил, выбившийся из… …   Словарь синонимов

 • Сила —  Сила  ♦ Force    Способность в действии (скорее греческое energeia, чем dynamis). В особом значении применяется в механике, где силой называют то, что видоизменяет движение (или покой) тела, которое без этой силы, согласно принципу инерции,… …   Философский словарь Спонвиля

 • сила — богатырская (Никитин); геркулесовская (Андреев); гордая (Кольцов); дюжая (Дрожжин); крепкая (Коринфский); могучая (Фруг); молодецкая (Коринфский, Розенгейм); мятежная (Фруг); непомерная (Крылов, Сологуб); сила моченька (Некрасов); сила удаль… …   Словарь эпитетов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»